Klub Braterska

Klub Braterska

Dołącz do Klubu Braterska
i zbieraj punkty w programie lojalnościowym!

Dla klubowiczów przygotowaliśmy szereg korzyści!
Każdy użytkownik zarejestrowany w naszym sklepie może zbierać punkty za zakupy produktów, wystawione opinie oraz za zapisanie się do newslettera. Od Ciebie zależy na co przeznaczysz swoje zebrane punkty.

Karta klubowa
5 PKT za każde wydane 100 zł

Kupuj i zbieraj punkty!

Każda Twoja aktywność w naszym sklepie jest przez nas doceniana. Za każdy zakup produktu w naszym sklepie, otrzymasz punkty, o czym zostaniesz poinformowany przy płatności. Ilość punktów jest zależna od ceny towaru i jest wyszczególniona przy cenie produktu.

1 PKT za każdą zatwierdzoną opinię

Wystawiaj opinie o produktach

Za każdą opinię wystawioną dla zakupionego przez Ciebie produktu, również otrzymasz punkty. Opinia musi być rzetelna, by mogła być zaakceptowana przez obsługę sklepu i włączona do programu lojalnościowego.

10 PKT za zapisanie do newslettera

Zapisz się do newslettera

Punkty otrzymasz również za zapisanie się do naszego newslettera. Pozwoli nam to mailowo lub smsem powiadamiać Cię o nowościach, promocjach i wydarzeniach w naszym sklepie. Podwójne korzyści w jednym kroku!

Kupuj za punkty!

Zebrane przez siebie punkty możesz wykorzystać do płatności za zakupy, jeśli interesujące Cię produkty dostępne są za punkty.

Ile mam punktów?

Liczbę zebranych punktów możesz sprawdzić logując się na swoje konto i zaglądając w zakładkę Klub Braterska”.

Jak kupować za punkty?

Zaloguj się w sklepie i wejdź w poniższy link z listą produktów dostępnych za punkty, lub kliknij w zakładkę produktu, przy którego cenie podana jest wartość punktowa. Na karcie wybranego produktu kliknij “Kup za punkty” i przejdź do koszyka. Możesz kontynuować zakupy normalnie i dodawać inne produkty do koszyka. Uwaga! Przycisk “Kup za punkty” wyświetla się tylko dla produktów, na które masz wystarczającą ilość punktów na swoim koncie!

Regulamin Programu lojalnościowego Klubu Braterska

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przystępowania i korzystania z Programu lojalnościowego Klubu Braterska prowadzonego w sklepie stacjonarnym „Braterska” ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.braterska.com – oba prowadzone przez Bartosza Kankę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Bartosz Kanka z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5842686377 oraz Radosława Wyrębiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5851388403, łącznie działającymi jako wspólnicy Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak Bartosz Kanka Spółka Cywilna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk, NIP: 9571066066 (dalej: Grupa Print Graphics).
 2. Organizatorem Programu lojalnościowego Klubu Braterska jest Grupa Print Graphics.
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Członek Klubu Braterska - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Organizatorem umowę o uczestnictwo w Programie.
  2. Karta lojalnościowa Klubu Braterska – plastikowa imienna karta wydawana członkom Klubu Braterska która upoważnia do korzystania z przywilejów oferowanych przez Organizatora,
  3. Organizator - Bartosz Kanka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Bartosz Kanka z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5842686377 oraz Radosław Wyrębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5851388403, łącznie działający jako wspólnicy Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak Bartosz Kanka Spółka Cywilna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk, NIP: 9571066066 (dalej: Grupa Print Graphics),
  4. Program lojalnościowy Klubu Braterska – program lojalnościowy zorganizowany przez Organizatora, a kierowany do klientów Sklepu stacjonarnego oraz Sklepu internetowego, który uprawnia Członków Klubu Braterska do korzystania z Korzyści przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
  5. Przywileje – profity, które przysługują Członkom Klubu Braterska na podstawie niniejszego Regulaminu,
  6. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.braterska.com,
  7. Sklep stacjonarny – sklep stacjonarny „Braterska” mieszczący się przy ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk.

II. Zasady przystępowania do programu Lojalnościowego Klubu Braterska

 1. Członkiem Klubu Braterska może stać się klient Sklepu internetowego oraz Sklepu stacjonarnego poprzez:
  1. założenie konta w Sklepie internetowym,
  2. czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Sklepie stacjonarnym – w ten sposób klientowi automatycznie zakładane jest konto w Sklepie internetowym.
 2. Aby stać się Członkiem Klubu Braterska należy podać: imię i nazwisko (lub nazwę podmiotu), adres, numer telefonu i adres mailowy, a także oświadczyć, czy przystępujący do Programu lojalnościowego Klubu Braterska wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora newslettera drogą mailową lub poprzez wiadomości sms.
 3. W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego w Sklepie stacjonarnym Członek Klubu Braterska automatycznie otrzymuje od personelu sklepu Kartę lojalnościową Klubu Braterska. W przypadku założenia konta w Sklepie internetowym, Karta lojalnościowa Klubu Braterska wydawana jest na życzenie Członka Klubu Braterska, który może odebrać ją w Sklepie stacjonarnym.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania klienta w Programie lojalnościowym Klubu Braterska w sytuacji, w której formularz zgłoszeniowy został wypełniony w sposób nieczytelny lub gdy podane dane budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.

III. Możliwość rezygnacji z członkostwa w Klubie Braterska

 1. Członek Klubu Braterska może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z udziału w Programie lojalnościowym Klubu Braterska.
 2. W celu rezygnacji z udziału w Programie lojalnościowym Klubu Braterska, Członek Klubu Braterska winien złożyć wyraźne oświadczenie o rezygnacji:
  1. pisemnie, na adres Organizatora: Grupa Print Graphics ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@braterska.com
  3. osobiście w sklepie stacjonarnym Braterska, ul. Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk.

IV. Karta lojalnościowa Klubu Braterska

 1. Karta lojalnościowa Klubu Braterska jest kartą imienną, na której widnieje logo Organizatora, a także numer karty oraz miejsce na podpis Członka Klubu Braterska, któremu karta została wydana.
 2. Karta lojalnościowa Klubu Braterska jest ważna bezterminowo.
 3. Karta lojalnościowa Klubu Braterska jest nieważna jeżeli:
  1. została zniszczona w stopniu uniemożliwiającym zidentyfikowanie jej numeru oraz Członka Klubu Braterska, dla którego została wydana,
  2. do Organizatora skutecznie dotarło oświadczenie o rezygnacji Członka Klubu Braterska z udziału w Programie lojalnościowym Klubu Braterska,
  3. nie została podpisana przez Członka Klubu Braterska, któremu została wydana.
 4. W przypadku zgubienia Karty lojalnościowej Klubu Braterska, Członek Klubu Braterska obowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie:
  1. pisemnie, na adres Organizatora: Grupa Print Graphics ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@braterska.com
  3. osobiście w sklepie stacjonarnym Braterska, ul. Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk.
 5. Karta lojalnościowa Klubu Braterska nie jest kartą płatniczą.
 6. Karta lojalnościowa Klubu Braterska jest własnością Organizatora.

V. Przywileje

 1. Członek Klubu Braterska, za każdy zakup w Sklepie stacjonarnym lub Sklepie internetowym, otrzymuje punkty w ilości stanowiącej 5% wydanej kwoty i tak przykładowo: 
  1. w przypadku dokonania zakupu za kwotę 20 zł, Członek Klubu Braterska otrzyma 1 punkt, 
  2. w przypadku dokonania zakupów za 200 zł, Członek Klubu Braterska otrzyma 10 punktów, 
  3. w przypadku dokonania zakupów za 5,50 zł, Członek Klubu Braterska otrzyma 0,28 punktu.
 2. Przy każdym produkcie oferowanym w Sklepie internetowym znajduje się informacja o ilości punktów, które Członek Klubu Braterska może otrzymać w przypadku dokonania zakupu tego produktu.
 3. Dodatkowo, Członkowie Klubu Braterska mogą zdobywać punkty w następujący sposób:
  1. za subskrypcję newslettera Członek Klubu Braterska otrzymuje 10 punktów,
  2. za każdą zatwierdzoną opinię o produkcie Członek Klubu Braterska otrzymuje 1 punktów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania, w ramach dodatkowych ofert i promocji, również innych sposobów zdobywania punktów.
 5. Punkty zdobyte w Programie lojalnościowym Klubu Braterska można wykorzystywać przy zakupie książek, filmów, audiobooków i muzyki w Sklepie internetowym w ten sposób, iż każdy punkt stanowi równowartość 1 zł.
 6. Każdy punkt, po jego wykorzystaniu przez Członka Klubu Braterska zostaje anulowany.
 7. Członek Klubu Braterska może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie punktów po zalogowaniu na konto na stronie www.braterska.com w zakładce „Program lojalnościowy” lub w Sklepie stacjonarnym. 
 8. W ramach dodatkowych ofert i promocji, Organizator zastrzega sobie prawo poszerzania katalogu produktów, przy zakupie których będzie można korzystać ze zgromadzonych punktów.

VI. Opiniowanie produktów przez Członków Klubu Braterska

 1. Członkowie Klubu Braterska mają możliwość sporządzania opinii o produktach oferowanych w Sklepie internetowym.
 2. By sporządzić opinię o danym produkcie, należy zalogować się na konto na stronie www.braterska.com, a następnie wyszukać konkretny produkt i w niego kliknąć. Na dole każdej karty produktu, znajduje się okienko, w które można wpisać opinię, przyznać produktowi punkty (od jednej do pięciu gwiazdek) oraz dołączyć własne zdjęcie danego produktu.
 3. Po sporządzeniu opinii, jej treść jest wysyłana do Organizatora celem jej weryfikacji.
 4. Opinia winna dotyczyć wyłącznie cech i właściwości produktów oraz usług związanych z realizacją zamówienia przez Organizatora.
 5. Odpowiedzialność za sporządzenie opinii sprzecznych z zasadami obowiązującego prawa lub naruszających czyjekolwiek dobra osobiste ponosi Członek Klubu Braterska, który daną opinię sporządził.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo niezamieszczania opinii, które naruszają przepisy prawa, są niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu, zawierają wulgarną treść lub nie dotyczą oferowanych przez Organizatora produktów.
 7. Zamieszczając opinię Członek Klubu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z tej opinii, w całości lub w części, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie opinii,
  2. wprowadzanie do obrotu,
  3. rozpowszechnianie opinii w inny sposób niż poprzez wprowadzenie do obrotu, w tym poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Sklepie internetowym
 8. Ponadto, Członek Klubu Braterska:
  1. zgadza się na opracowanie przez Organizatora opinii i wprowadzenie do niej zmian, w szczególności na jej tłumaczenie, przeróbkę lub adaptację, w tym poprzez jej skracanie lub łączenie z innymi opiniami Członka Klubu Braterska lub opiniami osób trzecich albo wprowadzenie zmian co do formy opinii (np. zmiana czcionki, dodanie lub usunięcie podkreślenia),
  2. upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do opinii oraz jej opracowań na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 9. Członek Klubu Braterska wyraża zgodę na to, iż sporządzone przez niego opinie, będą podpisywane jego imieniem.
 10. Rezygnacja z członkostwa w Programie lojalnościowym Klubu Braterska nie oznacza automatycznie usunięcia opinii sporządzonych przez Członka Klubu Braterska.

VI. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty lojalnościowej „Braterska”

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Karty lojalnościowe Klubu Braterska, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Członkowi Klubu Braterska. 
 2. Organizator ma możliwość zablokowania utraconej lub uszkodzonej Karty lojalnościowej Klubu Braterska, a także wyrobienia nowej. Jako, że punkty przypisane są do konta Członka Klubu Braterska, a nie do konkretnej Karty lojalnościowej Klubu Braterska, ewentualne zgubienie lub uszkodzenie Karty, pozostaje bez wpływu na ilość punktów zgromadzonych przez Członka Klubu Braterska.
 3. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie lojalnościowym Klubu Braterska mogą być składane 
  1. pisemnie, na adres Organizatora: Grupa Print Graphics ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@braterska.com
  3. osobiście w Sklepie stacjonarnym „Braterska”, ul. Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk.
 4. W reklamacji, klient winien wskazać swoje dane kontaktowe, a także opis rodzaju zauważonej nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Programu lojalnościowego Klubu Braterska oraz datę jej wystąpienia.
 5. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Członków Klubu Braterska zarejestrowane w ramach Programu lojalnościowego Klubu Braterska są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z realizacji założeń Programu lojalnościowego Klubu Braterska oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, a także na podstawie zgody Członka Klubu Braterska – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Członek Klubu Braterska jest konieczne do przystąpienia do Programu lojalnościowego Klubu Braterska.
 3. Organizator stosuje wszelkie dostępne mu środki, by zapewnić ochronę przetwarzanych przez niego danych osobowych Członków Klubu Braterska.
 4. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.braterska.com w zakładce „Polityka prywatności”.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2018 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie stacjonarnym oraz w zakładce Klub Braterska na stronie Sklepu internetowego www.braterska.com, gdzie w każdej chwili może zostać pobrana oraz utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 3. Dokonując rejestracji w Programie lojalnościowym Klubu Braterska, Członek Klubu Braterska oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym zobowiązuje się uprzedzić Członków Klubu Braterska z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 573 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-19
Bardzo dobry kontakt i dbałość o klienta. Polecam.
2024-01-09
polecam
pixel